tisdag 26 april 2011

Kvarnarna i Föra – en studie av öländska väderkvarnar

Ölands mest kända symbol är väderkvarnen. De idag omkring 350 bevarade kvarnarna sätter sin prägel på landskapsbilden - särskilt på norra Öland. Föra socken ligger drygt två mil norr om Borgholm, där Öland är som smalast.

Denna bok uppmärksammar Föra sockens unika bestånd av väderkvarnar - idag 33 stycken. År 1947 fanns det hela 60 stycken kvarnar i Föra.

Syftet med boken är att dokumentera kvarnarna och att påvisa deras värde som kulturminnesmärken och historiebärare - bevarade som försvunna - och även berätta något om de som använde dem. I bilderna kan man också se hur Föra socken förändrats under loppet av en knapp mansålder (1947-2007). Boken berättar även om väderkvarnens ursprung, hur länge kvarnar funnits i Sverige och hur det kommer sig att så många finns just på Öland.

Boken är utgiven av Dag Isacson, sommarölänning och arkivarie, med stöd av Ölandsklubben i Stockholm och Föra hembygdsförening.
Boken säljs av Borgholms Bokhandel tel. 0485-101 09,
Föra hembygdsförening genom Ing-Mari Samuelsson, tel. 0485-120 33,
Dag Isacson, tel. 0709-752169, e-post: dag.isacson@gmail.com
Boken omfattar 65 sidor och kostar 120 kr.

Omslaget visar kvarnen i Djupvik.
Nedan visas exempel på några av de kvarnar som förekommer i boken;
Östra Vässby 3:3, Husvalla 1:3, Folberga och nederst Ingelstad 2:7.